Fuat Ercan

Posted on: August 27, 2009

Karaburun_Bilim_Kongresi_AF�_�ubat_2009

  “Bilim itaatsiz olana ihtiyaç duyar”
  Theodor Adorno

  3 EYLÜL PERŞEMBE – KARABURUN
  B Salonu: 10.30-11.15 “1980’den Sonra Üniversite ve Korku” Çalışma Grubu Toplantısı
  A Salonu: 13.00-13.30 Açılış Konuşmaları

  A Salonu: 13.30-15.30 Açılış Oturumu: 80’DEN SONRA…
  Yürütücü: Barış ALPASLAN

  Gaye YILMAZ – 1980 Sonrası Dünya Ekonomisi ve Krizler

  İzzettin ÖNDER – Emperyalizmin Türkiye’yi Dönüştürme Etkisi: “1980 Sonrası Politikalar”

  Mehmet TÜRKAY – Kopuş ve Süreklilikler Aksında Türkiye’de Kapitalizmin 1980’ini ve Sonrasını Anlamak

  16.00-18.30 Oturumlar A-1 / B-1/ C-1

  A-1 Oturumu: Yeni Emperyalizm ve Türkiye Ekonomisi

  Yürütücü: Cem SOMEL

  Çerçeve Sunuş: Cem SOMEL- Neoliberalizm Nedir? Basit Gerçekleri Basitçe Açıklamanın Gereği

  Ayşe CEBECİ – 2009’dan 1980’e bakmak; Emperyalizm, Uluslararasılaşma ve

  İçselleştirme Mekanizmaları

  Aydın GELMEZ – Neo-Liberal Paradigma ve “Minimalleşen” Devlet: Türkiye Örneği

  Naciye YILDIZ – Avrupa Birliği, Neoliberalizm ve Türkiye

  Özgür SARAÇ – Yarı Çevre’nin Küresel Meta Zinciriyle Bağlanması: 1980 Sonrası Dönemde KOBİ’ler Marifetiyle Taşeronlaşmanın Ekonomi Politiği (Türkiye Analizi)

  B-1 Oturumu: Bilim, Üniversite, Sermaye

  Yürütücü: Aydın ARI

  Çerçeve Sunuş: Aydın ARI – YÖK ve Sermaye: Münhasıran Bilimsel Kaliteyi Artırmak Mümkün mü?

  Fatma GÖK- Eğitim Politikaları Açısından Bologna Sürecini Anlamlandırmak

  Açalya TEMEL, Cihan Taylan AKDAĞ ve Ümit AKINCI: Sermaye Üniversiteden Ne İstiyor? YÖK Sonrası Üç Belge: YÖK Strateji Raporu, TÜSİAD Üniversiteler Raporu ve Bologna Süreci

  Süleyman ULUTÜRK ve Kutlu DANE – 1980 Sonrası Üniversite Bileşenleri, Örgütlenme ve Mücadele

  Levent DÖLEK – Asistanların Mücadelesi Işığında: “Nasıl Bir Üniversite İstemiyoruz?”

  Çalışma Grubu Sunumu

  Farklı Üniversitelerden Öğrencilerin Ortak Sunumu – 1980’den Sonra Üniversite ve Korku

  C-1 Oturumu: Medya: Eğlence, Kışkırtma ve Ehlileştirme

  Yürütücü: Erbil TUŞALP

  Gülseren ADAKLI – 80’den Sonra Türk Siyaseti ve Medya Endüstrisi

  Kazım Tolga GÜREL ve Ezgi YİĞİT – 1980 Sonrası Televizyon Filmlerinde Politik Suç Olgusunun Sunumundaki Dönüşümler

  Selma ARSLANTAŞ – 1980 Sonrası Değişen Medya Ortamında Değişen Gazeteci/Gazetecilik

  Göze ORHON – 12 Eylül ve 1980’lerin Politik Magazin Olarak İnşası: Gazetecilerin 12 Eylül Anlatısı

  4 EYLÜL CUMA – MORDOĞAN

  10.00-12.00 “Bir Mücadele Alanı Olarak Mekân” Çalışma Grubu Toplantısı (Mordoğan Belediye Bahçesi)

  10.00-12.30 Oturumlar A-2 / B-2 / C-2

  A-2 Oturumu: Türkiye Ekonomisi ve Krizler

  Yürütücü: E. Ahmet TONAK

  Koray R. YILMAZ – Türkiye’de Kapitalizmin Gelişme Sürecine Krizler Üzerinden Bakmak

  Ferimah YILMAZ – 24 Ocak 1980 – Teknikleşen Gerçeklik ve Vergiler

  Nilgün ERDEM – Neoliberal Politikalar: Bağımlılığın Değişen Süreçleri

  Çalışma Grubu Sunumu

  Ege Üniversitesi İktisat Kulübü’nden Öğrencilerin Ortak Sunumu – 2008 Küresel Krizi ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri

  B-2 Oturumu: İktidarın Adaleti: Hukuk

  Yürütücü: Ali Murat ÖZDEMİR

  Çerçeve Sunuş: Ali Murat ÖZDEMİR – Hukukun Krizi: Günümüz Türkiye’sinde İktidar ve Şiddet

  Denizer ŞANLI – “Düşman Ceza Hukuku” ve Türkiye’de 1980 Sonrası Düşman Ceza Hukuku Düzenlemeleri Işığında “Düşman Kim?”

  Ömür AYDIN – 1982 Anayasası ve Militan Demokrasi: Extremist Siyasal Partilerin Yasaklanması Rejimi

  Uluğ İlve YÜCESOY – Yargı-Özelleşme Zannı İle Kamu Otoritesince Özelleştirme

  C-2 Oturumu: Milliyetçilik, Muhafazakârlık, Siyasal İslâm

  Yürütücü: Suavi AYDIN

  Çerçeve Sunuş: Suavi AYDIN – Türkiye’de Sağın İdeolojik Yeniden Örgütlenişi ve Milliyetçilik

  S. Erdem SÖNMEZ – Yeni-Osmanlıcılık: Özal Dönemi Organik Aydınlarının AKP’ye Bıraktıkları Miras

  Cemil YILDIZCAN-Özge YAKA – Devletin Dönüşümü Bağlamında AKP’yi Anlamak

  Hakan REYHAN – Türkiye’de Sağ Düşünce Geleneği ve Sağ Milliyetçiliğin Çevre Algılaması

  Erdal DAĞTAŞ-Selahattin OKUROĞLU – Türkiye Sağında Siyasal İslâm’ın Yükselişi: 29 Mart Yerel Seçimleri Öncesinde Saadet Partisi’nin Basındaki Yer Alışının Analizi

  D-2 Forum: 80’den Sonra Türkiye’de Kadın Hareketi ve Hukuk

  Yürütücü: Emel YUVAYAPAN

  Çalışma Grubu Sunumları

  Yeliz Ergün- İlkay Tanyer-Emek Terzi-Sibel Kadıoğlu-Burcu Güler- Nisbet Atmaz – 1980 Sonrası Türkiye’de Kadın Hareketi

  Mine Egbatan- Emriye Özlem Şeker-Belkıs VURAL – Feminizm ve Hukuk

  Çiğdem BİNBAY-Yunus Emre AYNA – 80 Döneminde Hukukla İhtilafa Düşmüş Kadınların Bilinç Dönüşümü

  13.30 – 15.30 Oturumlar A-3 / B-3 / C-3

  A-3 Oturumu: Devlet ve İktidar Ağları

  Yürütücü: Fikret BAŞKAYA

  Çerçeve Sunuş: Fikret BAŞKAYA – Seksen Öncesi-Seksen Sonrası veya Rejimin Niteliği

  Şebnem OĞUZ – 80’den Sonra: Türkiye’de Neoliberalizm ve Otoriter Devletçilik

  Murad AKINCILAR – Türkiye Solu ve İşçi Hareketine Yönelik Politik Kontrol Rejimleri, Bir Dönemeç; 1991-1997 Dönemi

  Ümit AKÇAY – 1980’den Sonra Devletin Dönüşümünün Anlaşılması İçin Kavramsal Bir Çerçeve Önerisi

  B-3 Oturumu: 80 Sonrası Sermayenin Yeniden Yapılanması Sürecine Feminist Gözle Bakmak: Küresel Krize Karşı Feminist Politikalar Oluşturabilmek için Bir Çerçeve

  Yürütücü: Nesrin CANDAN

  Melda YAMAN ÖZTÜRK, Nuray ERGÜNEŞ ve Nurcan ÖZKAPLAN – 2001 Krizinin Ardından Yaşanan Dönüşüm; İş Yaşamı, Sağlık ve Eğitim Alanında Yeniden Yapılanmalar ve Kadınlar Üzerindeki Etkileri

  Ece KOCABIÇAK – Yeni Dönem Sanayileşme Stratejileri ile Ev İçi Yeniden Üretim İlişkisi

  Başak ERGÜDER, Özgün BİÇER ve Yasemin ÖZGÜN – Sosyal Refah Devleti Mitinden Sadaka Ekonomisi Söylemine: Türkiye’de Kadına Yönelik Sosyal Politikaların Dönüşümü

  Özgün AKDURAN – Sosyal Politikanın Feminist Eleştirisi ve Alternatifin İnşası

  Nevra AKDEMİR-Petra HOLZER – Tuzla Tersanelerinin Görünmeyen Hamalları: Kadınlar

  Demet Özmen YILMAZ, Nihan CİĞERCİ ULUKAN – Görünmeyen Hizmetkârlar: Ev Hizmetlerinde Çalışan Göçmen Kadın İşçiler

  C-3 Oturumu: Bir Yüzleşme ve Özgürleşme İmkânı Olarak Sanat

  Yürütücü: Aydın ÇUBUKÇU

  Çerçeve Sunuş: Aydın ÇUBUKÇU – 12 Eylül Sonrası Türkiye’de Kültür ve Sanat Alanındaki Dönüşümler

  Çağla KARABAĞ – 2000’lerin Türkiye Sinemasında 12 Eylül

  S. Evren YÜKSEL – 1980 Sonrası Toplumsal Değişim ve Yavuz Turgul Sineması

  Fethi DEMİR – Mehmet Eroğlu’nun Romanlarında Tutunamayan Kahramanların 1980 Sonrası Dönemin İzleri Bağlamında İncelenmesi

  Barış YILDIRIM – Bilgeliğin Üç Düzeyi ya da Slogan Edebiyatından Yana

  Simber ATAY – 12 Eylül, Küreselleşme ve Türk Fotoğrafı

  16.00-18.30 Oturumlar A-4 /B-4/C-4

  A-4 Oturumu: Toplumsal Kimlikler: Cinsiyet Ayrımcılığı ve Etnisite

  Yürütücü: Kubilay MUTLU

  Orhan MİROĞLU – Kürt Sorununu Yeniden Düşünmek

  Eren YÜKSEL – 1980’den Sonra Türk Sinemasında Etnik ve Dinsel Kimliklerin Temsili

  Pınar YILDIZ – Yeşim Ustaoğlu Sineması’nda Kimlik

  Mine EGBATAN – 1980 Sonrası Yükselen Feminist Hareket ve Türk Solu’nun Kadına Bakışı

  Nalan OVA – Bir Alternatif Medya Örneği Olarak Bağımsız İletişim Ağı’nda (BİA) Eşcinsellerin Temsili

  B-4 Oturumu: Yeni “Refah” Rejimleri: İşsizlik, Sefalet, Sosyal Güvenlik ve Göç

  Yürütücü: Serdal BAHÇE

  Çerçeve Sunuş: Serdal BAHÇE – “1980 Sonrası Sosyal Refah Sisteminde Dönüşüm: Vicdanlı Sermaye – Minnettar İşgücü – Hayırsever Devlet Üçgeninin Doğuşu”

  Eylem PAMUKÇU – Emeğe Yabancılaştırmanın Postmodern Aracı Olarak “Süreklileştirilmiş İstihdamsızlık” Durumu

  Esin UÇAL – Toplam Kalite Yönetimi ve Türkiye’deki Uygulamaları: Mersin Anadolu Cam Fabrikası Örneği

  Suna YILMAZ AÇIKEL – Tuzla’da Tersaneden Yaşam Alanına Gündelik Hayat: Taşeronluk Çağında İşçi Olmak

  Songül SALLAN GÜL-Fatih KAHRAMAN – Yoksulluk Sorununda Sınıftan Kaçış

  Servet GÜN – İç Göçün Ekonomi Politiği: Sokakta Çalışan Çocuklar

  Görkem DAĞDELEN – Türkiye’nin 1980’lerde Yeniden Şekillenen Uluslararası Göç Politikaları: Moldova’lı ve Irak’lı Türkmen Göçmenler Bağlamında

  C-4 Oturumu: Kent, Mekân, Kentsel Mekân

  Yürütücü: Tarık ŞENGÜL

  Çerçeve Sunuş: Tarık ŞENGÜL – Ekonomik Krizin Türkiye Kentlerine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme

  Kenan GÖÇER-Özgür GÖÇER – 1980 Sonrası Aşırı Birikime Bağlı Global Mali Krizlerin Ekonomi Politiği ve Türkiye’de Kentsel Mekânın Yeniden Üretimine Yansımaları

  Özgür Sevgi GÖRAL -Havva ÇİFTÇİ ve Noemi LEVY – Barınma Hakkının “Dönüşümü” ve Ayazma Örneği)

  Çiğdem AKSU-Aydın ÇAM – Kent Değişiminin Sinemasal Yansımaları: Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Kent ve İnsan Temelinde Okumak

  Meriç KIRMIZI – 80 Sonrası Sınıf Dayanışması ve Çatışmasının Diyalektik bir Mekânı olarak Kent Meydanı

  Yasin DURAK- Bilgesu SÜMER – İktidar, Mekân ve Söylem-2009 1 Mayıs Taksim Örneği

  Çalışma Grubu Sunumu

  İmece (İstanbul), Kentsiz (Ankara), Net ve Gündem Belirleyen ( İzmir) Gruplarının Ortak Sunumu: Bir Mücadele Alanı Olarak Mekân

  D-4 Forum: Mühendislik: Kimlik, Eğitim ve Örgütlenme

  Yürütücü: Ahmet ÖNCÜ

  Çerçeve Sunuş: Ahmet ÖNCÜ – Mühendislik, Mühendisler ve Meta Fetişizmi

  Ömer KARAKUL-Diyar SARAÇOĞLU- Murat NAROĞLU – Mühendislik Nedir? Ve Mühendislik Kimliği

  Meltem YILDIRIM-Tahir Emre KALAYCI-Necati DURAN – Mühendislik Eğitimi

  Beril Açıkgöz-Elem Güzel-İlker KALAYCI-Mustafa ARAL-Ömer KILIÇ – 80 Sonrası TMMOB: Geriye Dönüş?

  5 EYLÜL CUMARTESİ – KARABURUN

  10.00-12.30 Oturumlar A-5 / B-5 / C-5

  A-5 Oturumu: 80’den Sonra Sosyalist Solun Dönüşümü: Dün, Bugün, Yarın I

  Yürütücü: Ahmet Haşim KÖSE

  Aydın ÇUBUKÇU

  Metin ÇULHAOĞLU

  Ertuğrul KÜRKÇÜ

  Sungur SAVRAN

  Gaye YILMAZ

  Ergun AYDINOĞLU

  B-5 OTURUMU: Tarımsal ve Ekolojik Yıkım

  Yürütücü: Oğuz OYAN

  Oğuz OYAN – Tarımda Politikasızlıktan Dışa Bağımlı Politikalara: 1980-2009

  Beyza ÜSTÜN – Kapitalizmin Kıskacında Doğal Sistem – Ekolojik Yıkım

  Muammer KAYMAK – 1980 Öncesinin Sorunsalından Hareketle 1980 Sonrası Türkiye Tarımı

  Özgür BOR – 1980 Sonrası Tarımda Kapitalist Yoğunlaşma: Sözleşmeli Tarım Uygulamaları

  Umut ULUKAN – Türkiye Tarımında Yapısal Dönüşüm ve Sözleşmeli Çiftçilik

  Fatma GENÇ – Bir Meta Üzerinden Türkiye’de Değişimi Okumak: Çay

  Berna Güler MÜFTÜOĞLU-Selahattin ALTUN – 1980 Sonrasında Çay Üreticiliği: Yücehisar Köyünde Çay, Nerden Nereye?

  C-5 Oturumu: 80’den Sonra Sağlık

  Yürütücü: Hür HASSOY

  Feride AKSU – Dünyada 80’den Sonra Sağlık

  Onur HAMZAOĞLU – Türkiye’de 80’den Sonra Sağlık

  Özlem ÖZKAN – 80’den Sonra Sağlık Emekçileri

  Eriş BİLALOĞLU – Ne Yaptık Ne Yapıyoruz Ne Yapmalıyız

  13.30 – 15.30 Oturumlar A-6 / B-6 / C-6/ D-6

  A-6 Oturumu: 80’den Sonra Sosyalist Solun Dönüşümü: Dün Bugün, Yarın II

  Yürütücü: Ahmet Haşim KÖSE

  Aydın ÇUBUKÇU

  Metin ÇULHAOĞLU

  Ertuğrul KÜRKÇÜ

  Sungur SAVRAN

  Gaye YILMAZ

  Ergun AYDINOĞLU

  B-6 Oturumu: Sokağın Bilgisi-Deneyimler

  Yürütücü: Hüseyin Ünlü

  Ümmühan DOĞAN – SCT Direnişi

  Bilgehan BAYKAL-Nedim AKAY – 80 Sonrası Emeğin Rengindeki Değişim ve Sendikal Örgütlenme-Bilişim Sektörü Örneği

  Tarık Çalışkan-Kutay Meriç – Geleceğimiz İçin Yağmacılara Dur Dedik

  Ali Mendillioğlu – Atık Kâğıt İşçileri Neden Örgütleniyor?

  C-6 Oturumu: Eğitim: Yeni Metalaşma Sürecinde Tahakküm İlişkileri

  Yürütücü: Fatma GÖK

  Çerçeve Sunuş: Fatma GÖK – Atı alan Üsküdar’ı Geçti Mi? Eğitimin Metalaşmasını Yeniden Düşünmek

  Güliz AKKAYMAK – Neo-Liberalleştirilen Öğrenciler

  Hasan Güner BERKANT-Ahmet KAYRALDIZ – Biyoloji Bölümlerinde Evrim Teorisinin Öğretimine Eleştirel Bir Bakış

  İlker ÖZDEMİR – İ(ş)letişim: Türkiye’de Kişisel Gelişim Yazını ve Kişisel Gelişim Kurs ve Seminerlerinin İletişim Anlayışı

  16.00-18.30 Oturumlar A-7 /B-7/C-7

  A-7 Oturumu: Kapitalizmin Krizi: Alternatifler/Ütopyalar (7 Dakikada Her Şey)

  Türkel Minibaş Anısına

  Yürütücü: Fuat ERCAN

  Çerçeve Sunuş: Fuat ERCAN (7 Dakika)

  Ayşe Cebeci – Türkel Minibaş Görseli (7 Dakika)

  Esin CANDAN ve Gürçağ TUNA – Şeyh Bedreddin ve Toplum Ütopyası (14 Dakika)

  Ahmet Haşim KÖSE ve Ahmet ÖNCÜ – Krizin Marksist Analizi: İktisat Disiplinin Yıkımı mı? (14 Dakika)

  Yüksel AKKAYA – Kriz ve Çalışma: Tembellik Hakkına Doğru (7 Dakika)

  Ümit AKÇAY – Kriz ve Devlet: Parasız Bir Topluma Doğru (7 Dakika)

  Nuray ERGÜNEŞ – Kriz ve Finansal Yapı: Parasız Bir Topluma Doğru (7 Dakika)

  7 Dakika Ara

  Beyza ÜSTÜN – Kriz ve Çevre: Ekolojik Ütopya (7 Dakika)

  Ece KOCABIÇAK ve Özgün AKDURAN – Kriz ve Kadın: Feminist Ütopya (14 Dakika)

  Ertuğrul KÜRKÇÜ – Kriz ve Kürt Sorunu (7 Dakika)

  Başak ERGÜDER – Kriz ve Sermaye: Bir Ütopya Olarak Sermayenin Tahribatı (7 Dakika)

  Melda ÖZTÜRK – Toplumsal İşbölümü ve Kriz: Yeni Bir Toplumsal İşbölümüne Doğru (7 Dakika)

  Mehmet TÜRKAY – Kriz ve AB: Sosyal Avrupa mı Enternasyonalizm mi? (7 Dakika)

  Maya ARIKANLI – Kriz ve Kentler: Alternatif Kent (7 Dakika)

  7 Dakika Ara

  Yasemin ÖZGÜN – Kriz Söylemi: Alternatif Bir Dil-Söylem (7 Dakika)

  Ayşe CEBECİ – Kriz ve Gündelik Yaşam: Nasıl Bir Gündelik Yaşam (7 Dakika)

  Koray YILMAZ – Kriz ve Şirketler, Nasıl Bir Çalışma (7 Dakika)

  Kezban KARABOĞA – Kriz ve Eğitim: Alternatif Eğitim-I (7 Dakika)

  Pınar AKINCI – Kriz ve Eğitim: Alternatif Eğitim-II (7 Dakika)

  Mustafa Eberliköse – Kriz ve Eğitim: Alternatif Eğitim-III (7 Dakika)

  Umut ULUKAN – Kriz ve Tarım: Alternatif Bir Tarım mı?-I (7 Dakika)

  Fatma GENÇ – Kriz ve Tarım: Alternatif Bir Tarım mı?-II (7 Dakika)

  7 Dakika Ara

  Ferimah YILMAZ – Kriz ve Teşvikler (7 Dakika)

  Demet Özmen YILMAZ – Kriz ve Yerellikler: Alternatif Yerellik mi? (7 Dakika)

  İdris Akkuzu – Kriz, Göç ve İnsan (7 Dakika)

  Barış YILDIRIM – Kriz ve Sanat: Alternatif Bir Dünya İçin Sanat (7 Dakika)

  Gaye YILMAZ – Kriz ve Sol: Komünist Ütopya (7 Dakika)

  B-7 Oturumu: Sol Muhalefet, Siyasî Katılım, Sistem Karşıtı Hareketler

  Yürütücü: Cihan Taylan AKDAĞ

  Çerçeve Sunuş: Gün ZİLELİ- Yenilgi mi, Yenilenme mi?

  Özgün Sarımehmet DUMAN – Emek Piyasasının Deregülasyonu Sürecinde İşçi Sınıfı Direnişinin Belirleyiciliği: Türkiye Versus Yunanistan

  Yavuz YILDIRIM – Demokratik Kitle Örgütleri’nden Sivil Toplum Kuruluşları’na: Toplumsal Hareketlerin Değişen Yapısı

  İlker KABRAN – Türkiye Sınıflar Mücadelesinde Bir Dönüm Noktası Olarak 1989-1993 Süreci

  Ersin Vedat ELGÜR – Çalışma ve Siyaset: Emek Örgütlerinin Siyasallaşma Pratiklerine Katkı: Toplumsal Hareket Sendikacılığı

  Ebru ALDOĞAN-A. Hıdır ELİGÜZEL – “1980”den Sonra Haczedilmiş Birer Alan Olarak: Sokakların Dillendirilmesi

  C-7 Oturumu: Başka Bir Yaşam Mümkün: Küba ve Türkiye Karşılaştırması

  Yürütücü: İzge GÜNAL

  Nazım Küba’da Belgeseli Gösterimi

  Semiha Özalp GÜNAL – Küba’da Eğitim

  Filiz GÜLER – Küba’da Kadın

  Zuhal OKUYAN – Küba’da Sağlık

  6 EYLÜL PAZAR – KARABURUN

  10.00-12.30 Oturumlar A-8 / B-8 / C-8

  A-8 Oturumu: Türkiye’de İşkencenin 80 Sonrası Toplumsal Etkisi

  Yürütücü: Veli LÖK

  Şebnem KORUR FİNCANCI – İşkencenin Tanımı, Evrensel ve İç Hukuktaki Yeri

  Türkcan BAYKAL – Türkiye’de İşkence, TİHV Raporları ve Toplumsal Yansımaları

  Ümit ÜNÜVAR – AİHM’e Yansıyan Türkiye İşkence Raporları ve Sonuçları

  Melek GÖREGENLİ – İşkencenin Meşruluk Temelleri

  Bahattin ÖZDEMİR – İşkencede Cezasızlık

  Nadir ARICAN – İşkencenin Etkin Soruşturulması –İstanbul Protokolü

  B-8 Oturumu: İdeoloji ve Söylem

  Yürütücü: Eyüp Özveren

  Neşe ÖZGEN – 1980 Sonrasında Vatan Algısı ve Bu Algıdaki Değişimler

  Çağla KUBİLAY – Türban Sorunu Bağlamında Siyasal İslâmcı Söylemin “Alternatif” Yurttaşlık Tasarımı

  Çalışma Grubu Sunumları

  Mehtap TOSUN-Toros Güneş ESGÜN – 1980 Sonrası Neo-Liberal Hegemonya ve Sol Aydınların Dönüşümü

  Volkan AY-Serhat Celâl BİRDAL – Neo-Liberal Hegemonya İnşası ve Yeni-Sağ Aydınların İşlevi: Taha Akyol Örneği

  Güneş Kayacı-Barış Özgen Şensoy-Baran Gürsel-İpek Demirok-Zeynep Gülüm – Tanımlarla Politikleşen Psikoloji

  C-8 Oturumu Söyleşi: İktidar, Kapitalizm ve Tıp

  Yürütücü: İbrahim SİVRİKAYA

  Tolga ERSOY – Sürdürülebilir Kapitalizm İçin Tıp

  Cem TERZİ – Toplumun Güdülenmesinde Tıbbın Rolü: Medikalizasyon

  A Salonu: 13.30-15.30 Kapanış Forumu: GELECEK İÇİN…

  Yürütücü: Nida Kamil ÖZBOLAT

  Hasan Ünal NALBANTOĞLU – ‘Gündelik Yaşam’ Popülizminin Eleştirisi

  Tülin ÖNGEN – Akademideki Yapısal Dönüşüm ve Yeni Akademisyen Tipolojisi

  Temel DEMİRER – 80’li Yıllar = İnsan(sızlık) + Umut(suzluk) + Eylem(sizlik)

  Fikret BAŞKAYA – Modernleşmeci, İlerlemeci, Büyümeci-Kalkınmacı Paradigmadan Kurtulmak veya Alternatif Bir Paradigma İçin Bazı Açılımlar

SALON BİLGİLERİ

Karaburun

A Salonunda yapılacak oturumlar, Karaburun Belediyesi binasında bulunan toplantı salonunda,

B Salonunda yapılacak oturumlar, Karaburun Halk eğitim Merkezi’nde,

C Salonunda yapılacak oturumlar, Karaburun Öğretmenevi’nde yapılacaktır.

Mordoğan

A, B, C ve D salonlarında yapılacak oturumlar, Mordoğan Belediyesi binasında bulunan toplantı salonlarında yapılacaktır.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Sabit Sayfalar

Kategori

August 2009
M T W T F S S
« Jun    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Son Yorumlar

konut projeleri on
fuat ercan on
on
fuat ercan on Yeniden Merhaba!
Diyar Saraçoğlu on Yeniden Merhaba!
Advertisements
%d bloggers like this: