Fuat Ercan

Archive for July 2007

Posted on: July 21, 2007

Seçimden Sonra Sosyal Haklara Dikkat
Prof. Dr. Ercan seçimden sonra sermaye politikalarının sıkılaşacağını, sosyal hak ihlallerinin artacağını, iktidardakinin fark etmeyeceğini düşünüyor: Kapitalizm konut, eğitim, sağlığı hızla sermayeleştiriyor. Sol, siyaseti sosyal haklarla dönüştürebilir.

——————————————————————————–
BİA Haber Merkezi
19/07/2007 Tolga KORKUT
——————————————————————————–
BİA (İstanbul) – Prof. Dr. Fuat Ercan 22 Temmuz seçimlerinin ardından sosyal hak ihlallerinin artacağını, “sermayenin otoriter devleti”yle karşı karşıya olacağımızı öngörüyor.

bianet’in görüştüğü Ercan’a göre Meclis’e hangi partilerin gireceği pek bir şey fark ettirmeyecek, çünkü kapitalizmin yapısal, sınıfsal mantığı, siyasetin alanını fazlasıyla daraltmış durumda.

Ercan “AKP, CHP, MHP, piyasanın talep ettiği rekabetten, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik politikalarından bahsediyor. Bu siyasi alan daralması, maalesef bağımsız adayların diline de yansıdı” diyor.

Anketlere göre, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) tek başına iktidar olması, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) grup kurmalarına yetecek sayıda milletvekili çıkarması ve 30’dan fazla bağımsız adayın Meclis’e girmesi muhtemel.

Sosyal haklar alanı daha da radikalleşecek

Ercan’ın seçim sonrasına dair ana saptaması, “herhangi bir sınıfsal değişiklikten çok, sermaye politikalarının çok daha sıkılaşacak, artacak olması.” Bunu şöyle açıklıyor:

“Bir ülkede görece artık değerin, yani nitelikli üretimin başladığı yerde, devlet eğitime, sağlığa doğrudan müdahale eder. Sermayenin otoriter devleti olur. Eskiden fabrikada işverene karşı politik mücadeleyi rahatlıkla veren bir yapı vardı. Ama şimdi sermayenin toplumsal olana tahakküm ettiği bir yapı var. Kapitalizm konut, eğitim, sağlık alanlarını hızla sermayeleştiriyor.”

Seçim sonrasında bunun yaşanacağı başlıca alanlar şunlar Ercan’a göre:

* Nitelikli işçi üzerine politikalar

* Tarımdaki yapısal dönüşüm

* Sosyal güvenlik politikaları

* Kentsel dönüşüm

Bu durumdan en çok etkilenecek, çelişkiyi en kuvvetli yaşayacak olan kesimleri de şöyle sıralıyor:

* Kırdan kente gelip kentte barınma, istihdam, eğitim ve sağlık sorunları yaşayanlar.

* Köyde kalıp kente de gelemeyenler.

“Sosyal haklar” alanının sermayeleştirilmesinden söz eden, dolayısıyla olguların en çok bu alanda radikalleşeceğini söyleyen Ercan “AKP Özal’ın başlattığını yüzde 70 oranda başardıysa, şimdi bunu çok daha artıracaklar. İktidara kim gelirse gelsin fark etmeyecek” diyor.

Ercan: Sol sosyal haklarla sermayenin belirlediği siyaset sınırlarını aşabilir

Ercan sermayenin siyasetin alanını daraltmasının sonucunun “siyasi olanın siyasette yer almaması” olduğunu söylüyor:

“Sermaye ‘popülizm’ vurgusuyla, yeniden bölüşümcü politikaların önünü kesiyor. Bir de sermayenin ‘tek parti isteği’ var. Özelleştirmelere karşı sendikaların dili bile bir tür ulusalcılığa kayıyor. Konut, eğitim, sağlık sorunu yaşayan sınıfların kendi taleplerini ifade edecek yapılar bu dile kaybediliyor. Sonuçta siyasetin alanı sembolik dünyaya kayıyor.”

Ercan solun siyasi alanı sosyal haklar üzerinden genişletebileceğini, gelişmeleri politikaya çevirebileceğini söylüyor.

“Siyaseti kendileri için varolma sorunu olarak yaşayan kesimlerden söz ediyoruz. Neye karşı çıkılacağı, kaybedilen alanlarda belli olacak: Barınma, eğitim, sağlık, iş, politika yapma, kimlik, insanların kendilerini ifade etme hakları.” (TK)
….. …..
sayfa başına dön ../2007/07/19/99648.htm

Advertisements

Posted on: July 13, 2007

Program için tıklayınız KARABURUN BİLİM KONGRESİ (7-9 Eylül 2007) ProgramKARABURUN BİLİM KONGRESİ (7-9 Eylül 2007) Program Karaburun Bilim Kongresi
7-9 Eylül 2007

“bilimsel üretim süreci: toplumsal ve kurumsal biçimleri”

Türkiye’nin genç bilimcileri olarak geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Karaburun Bilim Kongresi’nin ikincisini, yine değerli katkılarınızla gerçekleştireceğiz.

Bilim, bilimci ve bilimsel bilginin üretim ve paylaşılma koşulları ile tüm iktidar türleri arasındaki ilişkilerin sorgulandığı/tartışıldığı, teması “bilim ve iktidar” olan ilk kongrenin bir uzantısı olarak bu yıl “bilimsel üretim süreci: toplumsal ve kurumsal biçimleri” temasını tartışmamızın merkezine alacağız. Bilim ve iktidar teması etrafında başlattığımız tartışmayı, bilimin kurumsallaşma sürecini, bunu etkileyen olguları ve tarihsel süreçleri, bilimin ekonomi-politiğini ele alarak tamamlayacağız.

Bu yıl dikkatimizi böyle bir temaya odaklamamızın ardında şu soru yatıyor:

Bilimci, nasıl oldu da, neyin bilgisini, kimin için, nasıl ürettiğini unutarak ya da önemsemeyerek yapmakta olduğu işi yapageliyor olmanın rahatsızlığını artık hissetmez oldu? Bu durumu nasıl aşacağız?

PROGRAM
Kongre Programı
6 Eylül 2007 Perşembe
19:00 – 21:00 Açılış Kokteyli (Mordoğan)
Konuşmacılar
Mordoğan Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR
Danışma Kurulu adına Ahmet Haşim KÖSE
Düzenleme Kurulu adına A.Aydın ARI
7 Eylül 2007 Cuma
10:00 – 10:15 Açılış Konuşmaları
Karaburun Belediye Başkanı H.Serdar YASA
Düzenleme Kurulu adına Nida Kâmil ÖZBOLAT
10:15 – 12:15 Açılış Paneli
Hasan Ünal NALBANTOĞLU
İzge GÜNAL
Korkut BORATAV
Taner TİMUR
12:15 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 15:30 Oturumlar A1 / B1 / C1
A1 Oturumu:
Emperyalizm, Bilim ve Kamu Politikaları
Oturum Başkanı: Sezai TEMELLİ
H.Yasemin ÖZUĞURLU
Bilimsel Üretim Sürecinde Kamu Politikalarının Rolü ve Önemi
Onur KARA
Bilim (Bilimsel Eğitim, Bilimsel Araştırma) ve Politika (İktidar) İlişkisi
Türkiye’de Bilim Politikaları
Bülent HOCA
Dışa Bağımlılığın Bilimin Önünde Yarattığı Engeller
Erdal AKAS ve Umut AKAS
Ünlü İki Bilim İnsanının [Einstein ve Feynman’ın] Yaşamları ve Çalışmaları ile Emperyalizm–
Bilim Bağıntısının Somut Bir Biçimde İrdelenmesi: Bir Deneme
B1 Oturumu:
Eleştirel Teori
Oturum Başkanı: Mehmet TÜRKAY
Ersin Vedat ELGÜR
Bilime Karşı Bilim ya da Eleştirel Realizm

Bora ERDAĞI
Deneyim ya da “Momente Vivere” Yokluğu
İrem TUNÇER
Bilimin Özerkliğini Althusser’le Düşünmek
Ece ÖZTAN
“İnsanlar Hakkında” Değil, “İnsanlar İçin Sosyoloji” ya da Gündelik Hayatın Sosyal Bilimin
Sorunsalı Yapılması: Bir Alternatif Yöntemsel Yaklaşım Üzerine
C1 Oturumu:
Bilimsel Üretim, Yabancılaşma ve Sendikalar
Oturum Başkanı: Cem SOMEL
Özlem TEZCEK
Bilimsel Bilgi Üretiminin Kurumsal Değişimi
Aydın ÖRDEK
Akademya, Bilim ve Yabancılaşma Üzerine Bir Deneme
Mustafa Kemal COªKUN
Akademi ve Sendikalar: Bu Tanışıklıktan Ne Çıkar?
15:30 – 16:00 Çay/Kahve Arası
16:00 – 18:00 Oturumlar A2 / B2 / C2
A2 Oturumu:
Sosyal Bilimlerde Parçalanmışlık: Cinsiyetlerin Sınıfı mı, Sınıfların Cinsiyeti mi?
Oturum Başkanı: Neşecan BALKAN
Saniye DEDEOĞLU (Çağrılı Konuşmacı)
Küreselleşme, Kadın Emeği ve Endüstriyel Üretim: İstanbul Konfeksiyon Sanayii Örneği
Seçil KAYA ve Ferda DÖNMEZ ATBAªI
İşgücünün Yeniden Üretiminin Aracı Olarak Annelik
Burça KIZILIRMAK ve Meltem KAYIRAN DİKMEN
Kapitalizm, Kadın Emeği ve Kadına Yönelik Politikaların Çözümsüzlüğü
Sevilay KAYGALAK ve Zeynep KILIÇ
Diyalektik ve Maddeci Bir Feminizm Mümkün mü?
B2 Oturumu:
Tarih, İletişim ve Hukuk
Oturum Başkanı: Erol BALKAN
Fuat MAN
Bir Varmış, Bir Yokmuş: Geçmişi İnşa Aracı Olarak Tarih
Erdal DAĞTAª ve Ömer ÖZER
Bilimsel Üretim Alanında Bilim-Sermaye İşbirliği ya da Bilim-Halk Yakınlığı:
İletişim Araştırmalarının Açılımları
İhsan Ercan SADİ ve Dilek ÇETİN
Fikrî Mülkiyet Hakları Çerçevesinde Türkiye’de Bilimsel Üretim Süreçleri

Jale KARAKAª
Değişen Üretim Sürecinin Değişen Metaları Üzerinde Hukuk “Bilgi Alanının” Korsanlığı
C2 Oturumu:
Bilimsel Bilgi Üretimi, Felsefe ve “İki Kültür”
Oturum Başkanı: R.Funda BARBAROS
Ali Hıdır ELİGÜZEL
Fen Bilgi Alanı ve Sosyal Bilgi Alanı Birliği: Kozmos’un Bilgisi
Altuğ YALÇINTAª
Düşünsel Patikalar ve Patolojiler: Düşünce Dünyamızdaki Kazalar, Rastlantılar, Tesadüfler ve
Bunların Sonuçları Niçin Önemlidir?
Övünç CENGİZ ve Emre EBETÜRK
Tümelden Tikele: Bilim, Felsefe ve Kapitalizm
8 Eylül 2007 Cumartesi
10:00 – 12:00 Oturumlar A3 / B3 / C3
A3 Oturumu:
Sokağın Bilgisi – Deneyimler
Koordinatörler: Yücel ÇAĞLAR ve Barış ALPARSLAN
Oturum Başkanı: Yücel ÇAĞLAR
Mustafa ANT
Antalya Pazarcılar Derneği Deneyimi
Metin DURAK
Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası (BATİS) Deneyimi
Ayla YILMAZ
Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi (KİGEM) Deneyimi
Ali ÖZ
Bademler Köyü Deneyimi
Semahat ÖZDEMİR
Karaburun Yarımadası Deneyimi
B3 Oturumu:
Piyasa, Savaş, Teknoloji ve Ekonomi
Oturum Başkanı: Eyüp ÖZVEREN
Tuncay ALTUĞ
Doğamızın Biyolojik Zenginlikleri Kapitalist Ülkelerin Arka Bahçesi mi?
Arka Bahçeyi Parselliyorlar mı?
Gülnur ELÇİK
Savaş Bilimi
Mehmet Gürsan ªENALP
Toplum Mühendisliği Olarak İktisadın Ulusötesileşmesi ya da
Ulusötesi Bir Tarihsel Blok Oluşumu
3
Serdal BAHÇE (Çağrılı Konuşmacı)
Sistemler Arası Savaşın Aracı Olarak İktisatçı
Adem ÇAYLAK ve Hüseyin BARAN
Kapitalist Hegemonyanın Yeni Meşrulaştırım Biçimi:
Küreselleşen Toplum-Projeleşen Toplum
C3 Oturumu:
Üniversite, Eğitim ve Liyakat Sistemi
Oturum Başkanı: Tayfun ÖZKAYA
Nilgün FEHİM-KENNEDY ve Serpil ÖZALOĞLU
Üniversitede Öğretme-Öğrenme Sürecinde İktidar İlişkileri-Bir Değişim Önerisi
Evren GÜLDOĞAN
Bilimsel Üretkenlik ve Toplumsal Fayda: Yayın ve Atıflar Yeterli Bir Gösterge mi?
Armağan ÖZTÜRK
Bilimde Kapitalist Rasyonelliğin Enstrümanları: Referans Sistemi ve
Liyakat Ahlakı Üzerine
12:00 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 15:30 Oturumlar A4 / B4 / C4
A4 Oturumu:
Bilimsel Üretim Süreçleri ve Bir Kurum Olarak Tıp ve Sağlık
Koordinatörler: Zuhal OKUYAN ve Feride AKSU
Oturum Başkanı: Zuhal OKUYAN
Serdar DEMİRGÖREN
Tıpta Temel Bilimler ve Gündelik Yansımaları
Onur HAMZAOĞLU
Bir Hak Olarak Sağlık
Mustafa SÜTLAª
Hasta Hakları ve Tıp
Feride AKSU
Dünya Ticaret Örgütü: Sağlık ve Tıp Bilimine Yansımaları
Zeki GÜL
Tıbbın Kötüye Kullanımı: Savaş Endüstrisi ve İnsan Hakları İhlalleri
B4 Oturumu
Bilgi, Bilim ve İktidar
Oturum Başkanı: Fuat ERCAN
Kazım Tolga GÜREL
Tarihte Bilgi ve İktidar İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
Necdet C. ALDEMİR ve Begüm KÖSE
Kim İçin ve Ne İçin Bilim?
Gültekin AKARCA
Bilimde Taraf Olmak

Eylem ªEN
Materyalizm ve Kökünü İnsanda Bulan «Pratik Materyalizm»in Bilime Yaklaşımı ve
Kim İçin, Nasıl Bilim Üretilebileceğine İlişkin Somut ve Genel Değerlendirme ve Öneriler
C4 Oturumu:
Mekân Bilimleri
Oturum Başkanı: Semahat ÖZDEMİR
İrfan MUKUL ve Mehmet Taki YILMAZ
Bilimin Parçalanmışlığı Karşısında Coğrafya Biliminin Bütünselliği
Işıl BAYSAN SERİM
Mimarlık Bilgisinin “Gizli Gündemi”: Teknobilimsel Kozmopolis
Murat Cemal YALÇINTAN ve Erbatur ÇAVUªOĞLU
Bilim İktidar İlişkisinin Kentsel Görünümleri: İstanbul Metropoliten Planlama Ofisi
15:30 – 16:00 Çay/Kahve Arası
16:00 – 18:30 Forum: Dünyada ve Türkiye’de Bilimsel Üretim Süreci: Toplumsal ve Kurumsal Biçimleri
20:30 Kongre Yemeği
9 Eylül 2007 Pazar
10:00 – 12:30 Oturumlar A5 / B5 / C5
A5 Oturumu:
Bilimsel Üretim ve Uygulama Sürecinde TMMOB
Koordinatör ve Oturum Başkanı: Kamil Okyay SINDIR
Tartışmacı: Ahmet ÖNCÜ
Kamil Okyay SINDIR
Bilimsel Bilginin Yaşamsal Değeri ve TMMOB
Ahmet Tuncay KARAÇORLU
Bilimsel Üretim Süreci ve Meslek Odaları
Mustafa KÜÇÜK
Meslek Örgütlülüğünün Toplumsal Yansımaları
M.Faruk İŞGENÇ
İnsan-Doğa-Çevre Etkileşiminde Meslek Odalarının Rolü
Tayfun ÖZKAYA
Bilgi-Teknoloji Üretiminde İktidar Sorunu ve Katılımcı Araştırmacı
B5 Oturumu:
Eğitim Bilimleri
Oturum Başkanı: Yaşar UYSAL
Tartışmacı: Fuat ERCAN
Ferda UZUNYAYLA
Eğitim Ne İçin ve Nerede ªekilleniyor?

Seçkin ÖZSOY (Çağrılı Konuşmacı)
Eğitim Bilimcinin Politik İşlevi ve Sorumluluğu: “Yaratıcı Özyıkım”
L.Işıl ÜNAL
Yapageliyor Olmanın Rahatlığını Duymak:
Türkiye’de Eğitim Bilimcilerin “Eğitilmiş”lik Hâli
Sabri GÜNGÖR
Eğitim Bilimcilerin Metodolojist Yanılsamaları
Dicle KOĞACIOĞLU
Öğrettiklerimizdeki Sömürgecilik
C5 Oturumu:
Modernizm-Postmodernizm
Oturum Başkanı: Beno KURYEL
Yıldız AKPOLAT
Devrimci Burjuvanın Düşüncesi Olarak Aydınlanma Felsefesi ve
Muhafazakârlaşan Burjuvanın İdeolojisi Olarak Pozitivizm ve Pozitivist Sosyoloji
Hasan AYDIN ve Mehmet Taki YILMAZ
Metafizik Çağına Yeniden Dönülürken Modern Bilime Yönelik
Postmodern Eleştiriler ve Felsefî Değeri
Ayşe MERMUTLU
Başlık Yerine: Düşünümselliğe Dair Düşünüm ya da
Bazı Soru Kiplerinin Lüzumsuzlaşması Üzerine
ªükrü NİŞANCI
Sorgusuz Bir Bilim Neye Yarar: Bilmi-Yorum”
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 16:30 Özel Oturum
“Kapital”in 140. Yılı
Oturum Başkanı: Ahmet Haşim KÖSE
E.Ahmet TONAK
İşaya ܪÜR
Korkut BORATAV
Nail SATLIGAN
Sungur SAVRAN
16:30 – 17:00 Çay/Kahve Arası
17:00 – Kapanış Forumu: Bilimci Ne Yapmalı?

Posted on: July 13, 2007


Sabit Sayfalar

Kategori

July 2007
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Son Yorumlar

konut projeleri on
fuat ercan on
on
fuat ercan on Yeniden Merhaba!
Diyar Saraçoğlu on Yeniden Merhaba!
Advertisements